Tập đoàn Viễn Thông VIETTEL Quảng Ngãi tuyển dụng nhân viên thu nhập cao

Do nhu cầu mở rộng thị trường Viettel Quảng Ngãi tuyển dụng nhân viên kinh doanh tại các khu vực sau: Viettel Tư nghĩa, Viettel Mộ Đức, Viettel Đức Phổ, Viettel Nghĩa... Read more »